Transport deseuri

Alternative Fuels Romania detine mijloace de transport echipate corespunzator si autorizate ADR, conform legislatiei in vigoare, pentru transportul deseurilor periculoase si nepericuloase.

Autoutilitare de 3,5 t;
Autoutilitare de 7,5 t;
Autocamioane de 20 t cu prelata;
Autocamioane cu bena;
Autocamioane pentru transport container tip Ab Roll;
Utilaje speciale – buldo-excavatoare, tocatoare mobile autopropulsate;

Transportul deşeurilor se efectueaza numai cu mijloace autorizate din punct de vedere al mediului şi care deţine dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR, de la producator sau deţinător către beneficiar/valorificator sau eliminator autorizat, având toate aprobările necesare cerute, conform prevederilor legale pentru desfăşurarea acestei activităţii prin H.G. nr.1.061 din 10.09.2008:

Pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente specifice (formulare HG nr.1.061/10.09.2008) din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri, autorizaţia de mediu deţinută;

Pentru deşeurile periculoase colectate în cantitate mai mare de 1 tona/an transportul se efectuează pe baza formularului pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase şi a formularului de expediţie/transport deşeuri periculoase (anexele nr. 1 şi 2 din HG nr. 1.061/10.09.2008);

Pentru deşeurile periculoase colectate în cantitate mai mica de 1 tona/an transportul se efectuează pe baza formularului de expeditie/transport deşeuri periculoase (anexa nr. 2 din HG nr. 1.061/10.09.2008).