Criterii de acceptare deseuri

In cadrul proceselor noastre de tratare putem receptiona urmatoarele tipuri de deseuri:

– deseuri de materiale plastice;
– polistiren;
– hârtie şi carton;
– textile, cauciuc;
– lemn;
– folii sau diverse ambalaje;
– absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire;
– îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase;
– deşeuri organice;
– ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
– namoluri cu continut de produse periculoase;
– deseuri de lacuri si vopsele pe baza de apa sau pe baza de solventi;
– deseuri de adezivi si cleiuri;
– substante chimice organice, substante chimice de laborator, deseuri agrochimice;
– reziduuri petroliere sortate;
– namoluri de epurare;
– diverse slamuri, emulsii si ape de spalare;

Pentru a putea fi acceptate in cadrul instalatiilor noastre de tratare, deşeurile colectate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– să se regăsească pe lista din prezenta Autorizaţie de Mediu;
– nu se preiau deşeuri care conţin materiale radioactive sau explozive;
– nu se vor prelua deşeuri municipale generate de populaţie care se colectează numai de către operatorii de salubritate;
– să fie livrate numai de transportatori autorizaţi (pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase);
– să fie însoţite de documentele necesare şi să îndeplinească criteriile de recepţie;
– la locurile unde se execută ridicarea reziduurilor periculoase, se vor lua măsuri speciale cu privire la împrejmuirea spaţiilor de lucru, atenţionarea prin marcaje speciale plasate la locuri vizibile;
– recipienţii pentru depozitarea deşeurilor periculoase trebuie să fie omologaţi şi marcaţi în funcţie de fiecare deşeu periculos transportat (se va avea în vedere criteriile de compatibilitate ale acestora);
– se va verifica starea de integritate a tuturor recipienţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor periculoase.