Colectare si tratare deseuri industriale solide

In procesul nostru de tratare putem folosi urmatoarele tipuri de deseuri:
– deseuri de materiale plastice;
– polistiren;
– hârtie şi carton;
– textile, cauciuc;
– lemn;
– folii sau diverse ambalaje;
– absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire;
– îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase;
– deşeuri organice;
– ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;

Aceste deseuri pot avea si continut de alte substante periculoase ca si contaminanti.

In urma procesarii in instalatia de producere a combustibililor alternativi solizi a deseurilor colectate, rezulta combustibilul alternativ solid care este un produs omogen compus din deseuri enumerate mai sus, cu sau fara continut de substante periculoase.