Instalatiile de tratare – Criterii de acceptare deseuri

Pentru a putea fi acceptate in cadrul instalatiilor noastre de tratare, deşeurile colectate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– să se regăsească pe lista din prezenta autorizaţie;
– nu se preiau deşeuri care conţin materiale radioactive sau explozive;
– nu se vor prelua deşeuri municipale generate de populaţie care se colectează numai de către operatorii de salubritate;
– să fie livrate numai de transportatori autorizaţi (pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase);
– să fie însoţite de documentele necesare şi să îndeplinească criteriile de recepţie;
– la locurile unde se execută ridicarea reziduurilor periculoase, se vor lua măsuri speciale cu privire la împrejmuirea spaţiilor de lucru, atenţionarea prin marcaje speciale plasate la locuri vizibile;
– recipienţii pentru depozitarea deşeurilor periculoase trebuie să fie omologaţi şi marcaţi în funcţie de fiecare deşeu periculos transportat (se va avea în vedere criteriile de compatibilitate ale acestora);
– se va verifica starea de integritate a tuturor recipienţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor periculoase.